LIU JIANHUA project for China Pavillion - Venice Biennale
(held at Guangzhou Art Museum)
Liu Jianhua
"What do you really know about yourself?"
ShanghART, Shanghai
May 22-June 22, 2003

 
     
TO LIU JIANHUA  MAIN PAGE      

 

 
     
 
     
 

 

       
   
       
       
       
   
       
       
TO LIU JIANHUA  MAIN PAGE      

 

 

         
   
         
   
         
   

 

 

   
         
     
         
TO LIU JIANHUA  MAIN PAGE